پیش بارگذار اجومال
ما 8 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره نواها و نغمه ها

46 درس
پیشرفته

دوره آموزش نواها و نغمه های آیینی با تدریس درخشان …

آنچه یاد خواهید گرفت
دستگاههای آواز ایرانی و نغمات مداحی را به سهولت فرابگیرید

دوره جامع سینه زنی

22 درس
پیشرفته

آموزش جامع سینه زنی با تدریس بی نظیر استاد یاسر …

دوره جامع صداسازی

62 درس
8.2 ساعت
پیشرفته

دوره جامع صداسازی : سرفصل ها: -سولفژ -رزونانس -وکالیز -ویبراتو …

آنچه یاد خواهید گرفت
با گذراندن این دوره از رفتن به کلاسهای متعدد صداسازی بی نیاز خواهید شد

دوره جامع فن بیان

32 درس
3.6 ساعت
پیشرفته

دوره جامع فن بیان: سرفصل ها: -مهارتهای گفتاری: واژه آرایی …

شعر و ادبیات مداحی

20 درس
2.2 ساعت
پیشرفته

دوره شعر و ادبیات مداحی سرفصل ها: -ضرورت آشنایی با …

دوره مرثیه خوانی

20 درس
1.8 ساعت
پیشرفته

دوره مرثیه خوانی سرفصل ها: -شناخت مقاتل معتبر -تولید سیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
در این دوره شیوه استخراج و تولید مرثیه از مقاتل را بطور کامل فرامی گیرید

آموزش دعا خوانی

26 درس
1.3 ساعت
پیشرفته

مدرسین: -استاد حسین آقامیری -استاد مهدی سروری -استاد یاسر رحمانی …

آنچه یاد خواهید گرفت
دعا و مناجات خوانی را فرابگیرید

آموزش مولودی خوانی

14 درس
43.9 دقیقه
متوسط

اموزش توسط استاد محترم جناب اقای نژاد حسین …

آنچه یاد خواهید گرفت
درحال پیشرفت ...