پیش بارگذار اجومال

دوره نغمات

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های نغمات

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره نواها و نغمه ها

46 درس
پیشرفته

دوره آموزش نواها و نغمه های آیینی با تدریس درخشان …

آنچه یاد خواهید گرفت
دستگاههای آواز ایرانی و نغمات مداحی را به سهولت فرابگیرید