پیش بارگذار اجومال

دوره دستگاه‌های آوازی

با عرض پوزش ، ما نمی توانیم هیچ دوره ای برای این جستجو پیدا کنیم.

ممکن است بخواهید دوره های ویژه ما را بررسی کنید:

پیشرفته

دوره نواها و نغمه ها

470,000 تومان

(2)

دوره نواها و نغمه ها

5.0/5
(2 امتیاز)
46 درس
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
دستگاههای آواز ایرانی و نغمات مداحی را به سهولت فرابگیرید
پیشرفته

دوره جامع صداسازی

1,530,000 تومان

دوره جامع صداسازی

62 درس
8.2 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
با گذراندن این دوره از رفتن به کلاسهای متعدد صداسازی بی نیاز خواهید شد
پیشرفته

دوره مرثیه خوانی

380,000 تومان

(4)

دوره مرثیه خوانی

4.75/5
(4 امتیاز)
20 درس
1.8 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
در این دوره شیوه استخراج و تولید مرثیه از مقاتل را بطور کامل فرامی گیرید
پیشرفته

آموزش دعا خوانی

380,000 تومان

(1)

آموزش دعا خوانی

4.0/5
(1 امتیاز)
26 درس
1.3 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
دعا و مناجات خوانی را فرابگیرید
متوسط

آموزش مولودی خوانی

280,000 تومان

آموزش مولودی خوانی

14 درس
43.9 دقیقه
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
درحال پیشرفت ...