پیش بارگذار اجومال

دوره صداسازی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های صداسازی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره جامع صداسازی

62 درس
8.2 ساعت
پیشرفته

دوره جامع صداسازی : سرفصل ها: -سولفژ -رزونانس -وکالیز -ویبراتو …

آنچه یاد خواهید گرفت
با گذراندن این دوره از رفتن به کلاسهای متعدد صداسازی بی نیاز خواهید شد