پیش بارگذار اجومال

دوره دعاخوانی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های دعاخوانی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

آموزش دعا خوانی

26 درس
1.3 ساعت
پیشرفته

مدرسین: -استاد حسین آقامیری -استاد مهدی سروری -استاد یاسر رحمانی …

آنچه یاد خواهید گرفت
دعا و مناجات خوانی را فرابگیرید