پیش بارگذار اجومال

فضه

OIP
اشعار

فضه

رضا باقریان

از عالم الهوتیان شد با خبر فضه
سبقت گرفته تا خدا از هر نظر فضه
ِ اکسیر عشق فاطمه مس را طال میکرد
ِ پس کیمیاگر بود در چشم هنر فضه
خدمتگذار خاندان آل عترت شد
تا بست از شهر خودش بار سفر فضه
مادر، کنیزی شما هم قیمتی دارد
شد قسمت اسماء، اما بیشتر فضه
َواهللِ در کوچه اگر میبود همراهت
سیلی نمیخوردی تو و، میشد سپر فضه
ِشیر ِ حالل مادرش کار خودش را کرد
خیلی کمک حال تو شد در پشت در فضه
ُ وقتی که فریاد لبت فضه خذینی شد
فضه خودش هم داد زد، ای خونجگر فضه
هر روز زخم بسترت را شستشو میداد
ِ با درد پهلوی تو می ِ شد درد سر فضه
چون شمع سوسو میزدی و، با دل مضطر
ِ دور تو میگردید هرشب تا سحر فضه

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی ها