پیش بارگذار اجومال

طرفه بازوبند

OIP
اشعار

طرفه بازوبند

محمد علی بقایی

برده ای از خانه ام بارفتنت لبخندرا
خنده هاوگریه های آخرین فرزندرا
ازسفرهای خطیر کوچه ها برگشته ای
ازکجا آورده ای این طرفه بازوبندرا
داغ هجران توبامن آنچنان کرده است که
برجگر باید بریزم بعدازاین اسپندرا
تا توبودی یک نفر حرف دلم رامیشنید
بی توبایدبشنوم هرآنچه می گویندرا
بند بند پیکرت لرزید وپهلویت شکست
در عوض از دست حید باز کردی بند را

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی ها