پیش بارگذار اجومال
1158127_615_compress56

سرود بصیرتی فاطمیه(ولایت مدار)

#فاطمیه #سرود_پایانی بند1⃣ ولایت مداریت ثابت شده به دنیا نذاشتی بمونه …

ادامه مطلب