پیش بارگذار اجومال
ما 16 محصول برای شما پیدا کردیم
مشاهده
جدیدرایگان

تماس بگیرید

آداب خطبه و منبر

بهترین فروش-60%

234,000 تومان
93,600 تومان

آموزش دعا خوانی

بهترین فروش-60%

234,000 تومان
93,600 تومان

آموزش مرثیه خوانی

بهترین فروش-60%

234,000 تومان
93,600 تومان

آموزش نوحه و سینه زنی

تماس بگیرید

دعاخوانی

بهترین فروش-60%

468,000 تومان
187,200 تومان

دوره جامع صداسازی

بهترین فروش-60%

234,000 تومان
93,600 تومان

دوره شعر و ادبیات آیینی

بهترین فروش-60%

338,000 تومان
135,200 تومان

دوره نواها و نغمه ها

تماس بگیرید

سینه زنی و سرود

تماس بگیرید

شعر و ادبیات

تماس بگیرید

صداسازی

تماس بگیرید

فن بیان

بهترین فروش-60%

208,000 تومان
83,200 تومان

فن بیان مقدماتی

تماس بگیرید

مرثیه خوانی