پیش بارگذار اجومال
ما 8 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره نواها و نغمه ها

46 درس
همه سطح‌ها

دوره آموزش نواها و نغمه های آیینی با تدریس درخشان …

دوره جامع سینه زنی

11 درس
متوسط

آموزش جامع سینه زنی با تدریس بی نظیر استاد محمد …

دوره جامع صداسازی

52 درس
همه سطح‌ها

دوره جامع فن بیان

19 درس
3.3 ساعت
متوسط

آموزش کامل مهارت های گفتاری و الحان توسط استاد یاسر …

شعر و ادبیات فارسی

20 درس
2.2 ساعت
متوسط

مرثیه خوانی

17 درس
1.8 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
دوره در حال پیشرفت است

آموزش دعا خوانی

26 درس
1.3 ساعت
متوسط

مدرسین: -استاد حسین آقامیری -استاد مهدی سروری -استاد یاسر رحمانی …

آنچه یاد خواهید گرفت
دوره در حال پیشرفت است و به محض کامل شدن دوره احتمال افزایش قیمت باشد باخرید سریع تمام بروزرسانی های بعدی دوره را دریافت کنید

آموزش مولودی خوانی

14 درس
43.9 دقیقه
همه سطح‌ها

اموزش توسط استاد محترم جناب اقای نژاد حسین …

آنچه یاد خواهید گرفت
درحال پیشرفت ...