پیش بارگذار اجومال
ما 9 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره نواها و نغمه ها

46 درس
همه سطح‌ها

دوره آموزش نواها و نغمه های آیینی با تدریس درخشان …

دوره جامع سینه زنی

11 درس
متوسط

آموزش جامع سینه زنی با تدریس بی نظیر استاد محمد …

فن بیان تکمیلی

8 درس
2.4 ساعت
پیشرفته

آموزش فنون سخنوری به بهترین شیوه توسط استاد یاسر رحمانی …

فن بیان مقدماتی

16 درس
3.3 ساعت
متوسط

آموزش کامل مهارت های گفتاری و الحان توسط استاد یاسر …

مرثیه خوانی

17 درس
1.8 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
دوره در حال پیشرفت است

آموزش دعا خوانی

4 درس
1.3 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
دوره در حال پیشرفت است و به محض کامل شدن دوره احتمال افزایش قیمت باشد باخرید سریع تمام بروزرسانی های بعدی دوره را دریافت کنید