پیش بارگذار اجومال
OIP

واحد سنگین فاطمیه(علی رو دعا کن)

#فاطمیه #شهادت#واحد_سنگین بند1⃣ هزار دفه زمین خوردمتا که به خونه رسیدمدنیا …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(تنهام نزار)

#فاطمیه#ایام_بستری #واحد_سنگین بند1⃣ تا سحر بالاسرتروی لبمه دعا ذکر تسبیحم شدهیا …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(حریم خدا)

#فاطمیه #هجوم_به_خانه_وحی #واحد_سنگین بند1⃣ حرومیا از راه رسیدنحریم خدا رو به …

ادامه مطلب
OIP

واحد فاطمیه(دلای سنگ)

#فاطمیه #کوچه #واحد بند 1⃣ از باد خزون و از گل …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(فتنه)

#فاطمیه #واحد_سنگین بند1⃣ فتنه کردن که بتونن بیعت ما رو بگیرن …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(دورت بگرده اسما)

#فاطمیه #واحد_سنگین بند1⃣ الهی دورت بگرده اسما که اینجور افتادی توی …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(شروع ماجرا)

#فاطمیه #واحد_سنگین بند1⃣ شروع ماجرا که از بین در و دیوار …

ادامه مطلب

دسته بندی ها