پیش بارگذار اجومال

دوره فن بیان

تمام درس های فن بیان

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

فن بیان تکمیلی

8 درس
2.4 ساعت
پیشرفته

آموزش فنون سخنوری به بهترین شیوه توسط استاد یاسر رحمانی …

فن بیان مقدماتی

13 درس
3.3 ساعت
متوسط

آموزش کامل مهارت های گفتاری و الحان توسط آقای یاسر …