پیش بارگذار اجومال
OIP

زمینه فاطمیه(آروم جونم)

#فاطمیه #ایام_بستری #زمینه بند1⃣ تب داری انگاری آتیشیآروم آروم داری مثل …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(تنهام نزار)

#فاطمیه#ایام_بستری #واحد_سنگین بند1⃣ تا سحر بالاسرتروی لبمه دعا ذکر تسبیحم شدهیا …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(دست بردار ای زخم)

#فاطمیه #ایام_بستری#زمینه بند1⃣ تا چشمامو رو هم میزارم میدی ای زخم …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(دورت بگرده اسما)

#فاطمیه #واحد_سنگین بند1⃣ الهی دورت بگرده اسما که اینجور افتادی توی …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(از اون روز)

#فاطمیه #شور بند1⃣ از اون روز که رفتی بگیری فدک رو …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(شروع ماجرا)

#فاطمیه #واحد_سنگین بند1⃣ شروع ماجرا که از بین در و دیوار …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(مادر بمیرم)

#فاطمیه #زمینه بند1⃣ مادر بمیرم چی شد که رنگ و روت …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(می سوزم،می سازم)

#فاطمیه#زمینه بند1⃣ آروم آروممیسوزم میبارماز رنج و درد و غمشب تا …

ادامه مطلب
OIP

زمزمه فاطمیه(نپوشون ازم روتو)

#فاطمیه #زمزمه بند1⃣ نپوشون ازم روتو من زینبتم مادر برات میخونم …

ادامه مطلب

دسته بندی ها