پیش بارگذار اجومال

پیش مرثیه های مقتل حضرت علی اصغر علیه السلام

photo_2023-07-16_12-37-29
پیش مرثیه ها

پیش مرثیه های مقتل حضرت علی اصغر علیه السلام

کشف المراثی علی اصغر علیه السلام   1-تسلیت اهل آسمان به سید الشهدا(ع) مرثیه:درجریان کربلادرآن همه لحظات سخت ،جایی نداریم که ازغیب به امام تسلی داده باشندوتسلیت گفته باشندمگریک موردآن درشهادت طفل شیرخواره امام بوده است(دعه یاحسین ان له مرضعه فی الجنه) 2-نقل می کننددریکی ازروستاهای هندوستان شیری به زنی حمله میکندواورا می کشد.ولی عجیب این است که این حیوان درنده هیچ آسیبی به نوزادهمراه مادرنمی زند آری،حیوان درنده اینچنین به نوزادرحم می کند. مرثیه:امادرکربلااین مردمان درندهخو  باطفل شیر خواره امام چه کردند؟ 3-بعضی ازافرادکه دربستربیماری هستند،حالشان طوری است که دیگرحال نای حرکت کردن وحال حرف زدن ندارند.اماگاهی ازاوقات به دلیل دردشدیدی که برآنها  وارد می شود ناگهان تکان شدیدی می خورند  مرثیه:فرزند شیرخواره حسین(ع) هم روزعاشورا ازشدت تشنگی نای حرکت نداشت.درآغوش پدراز شدت تشنگی بیهوش و بی حرکت بود،امانمی دانم چه اتفاقی افتادکهناگهان  دیدندطفل درآغوش پدر دارد بال بال می زند 4-امام حسین (ع)غیرازبدن حضرت علی اصغر(ع) هیچ بدنی را دفن نکردند مرثیه:شایدمی دانستندکه اسبهابراین بدن هاخواهندتاخت واین بدن کوچک طاقت ثم مرکبها رانداردیااینکه می دانست قراراست سرهای شهدارابه نیزه کنند،یا اینکه به دلیل شدت مصیبت می خواستند با دفن کودک اندکی از شدت مصیبت بکاهند چرا که از قدیم می گویند خاک سرد است و دفن باعث تصلای داغ دیدگان می شود 5-علی بن طعان می گوید:من درلشگرحربودم واز همه دیرتر رسیدم.چون امام حسین(ع) مرا ومرکبم راتشنه دیدفرمود:مرکبت رابخوابان وآب بنوش.هنگامی که آب می نوشیدم از شدت تشنگی دستم می لرزید و  آب از مشک فرومی ریخت.امام برخواست لب مشک رابرگرداند و با دست خودش به من و مرکبم آب داد مرثیه:اماهمین لشگرظهرعاشوراازجرعه ای آب برای شیرخواره امام دریغ کردند 6-وقتی جبرئیل نام امام حسین(ع) رابرای آدم آورد وتوبه حضرت آدم(ع) قبول شد،جبرییل شروع کردبرای او روضه تشنگی امام حسین (ع)راخواند.فرمود:ای آدم .طوری تشنگی بالامی گیرد که بزرگترهاآسمان رامثل دود می بینند (کاالدخان)  مرثیه:وای برحال کوچکترها!…آنقدر تشنگی بالاگرفت که امام برای آب دادن به طفل شیر خوارخود  به سمت دشمن راهی شدند 7-گفت  توی جاده وسط فصل تابستان ماشینم خراب شدنیازبه آب داشتیم،دم جاده ایستادم ودست تکان دادم کسی کمکی نکرد،به امام حسین(ع) متوسل شدم دیدم فقط یک راه دارم ،آمدم و کودک شیرخوارم را روی دست گرفتم ،دیدم اولین اتومبیل دلش سوخت ونگه داشت وکمکم کرد  مرثیه:دلها بسوزد برای آن لحظه ای که سید الشهدا (ع)فرزند شیر خوارش را روی دست بلند کرد 8-ازاحکام فقهی این است  که باید بین وسیله ای که برای ذبح بکار گرفته می شود و قربانی تناسب وجود داشته باشد، برای مثال: برای ذبح پرنده ومرغ باید ازیک چاقوی کوچک ومتناسب با جُسته ی آن پرنده استفاده شود مرثیه: کربلا این طورنبود. برای یک کودک شیر خواره از تیرسه شعبه استفاده شد 9-وقتی که می خواهندکودکی را ازشیربگیرند،آنهم درسن ٢سالگی آرام آرام وبه شیوه ی خاصی این کار راانجام می دهند مرثیه:اما دلهابسوزد برای آن کودک شش ماهه ای که یک دفعه وبا تیر ٣شعبه او را ازشیر گرفتند 10-حضرت ابراهیم  (ع)هاجر واسماعیل شیرخواره را به مکه آورد. هواگرم بود وآفتاب سوزان. اسماعیل ازشدت تشنگی وگرسنگی گریه می کرد. هاجرهم بی تاب ونگران شده بود. به هرسوکه می دوید،سراب می دید. اما یک مرتبه متوجه شد اسماعیل ساکت شده. تاجلوآمد،دید از زیرپای اسماعیل آب جاری شده است مرثیه:رباب هم وقتی سید الشهدا (ع)علی اصغر را به میدان بردند صدای گریه شیرخواره رو می شنیدند و ناگهان دیدند شیرخواره ساکت شد… 11-تشیع جنازه های مظلومانه -پیغمبر(ص) -امیرالمومنین(ع) -حضرت زهرا(س) -امام حسن(ع) مرثیه:تشييع جنازه علی اصغر (ع)بردوش اباعبدلله(ع) گریز:تشییع جنازه سیدالشهدا(ع) 12-ماهی وقتی از آب بیرون می افتد اول شروع به تقلا می کند تا خود را به آب برگرداند؛پس از مدتی توان خود را از دست می دهد و فقط لبهای خود را باز و بسته می کند به این حالت (تلظی) می گویند مرثیه:سید الشهدا (ع)به لشگر عمر سعد فرمودند ببینید این کودک چگونه از تشنگی به تلظي افتاده(اما ترون کیف یتلظی عطشا) 13-سند مظلومیت امیر المومنین(ع) یک طفل ششماهه در رحم بود  مرثیه:سندغربت سيدالشهدا(ع) یک طفل شیر خواره در قنداق 14-مادر با سفارش فراون فرزند خود  را  به پدر می سپارد و تا بازگشتنش با اضطراب به انتظار می نشیند. مرثیه:لذا اباعبدالله(ع) علی اصغر(ع) را به خیمه برنگرداند و پشت خیمه دور از چشم مادرش دفن کرد

15-خدا هیچ مردی را شرمنده زن و بچه اش نکند مرثیه:شرمندگی سید الشهدا(ع) در برابر آب خواستن علی اکبر(ع) و رباب 16-ماجرای نذر چهل روزه  و روضه علی اصغر(ع) مرثیه:سید الشهدا (ع)خودشان در کربلا سه بار برای علی اصغر (ع)روضه خواندند الف:ورودیه کربلا(هاهنا مذبح اطفالنا) ب:شب عاشورا ج:بدن بی سر شام غریبان(لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی …) 17-گریه و عزاداری بدون مرز مرثیه:مرثیه علی اصغر(ع) مرثیه ای است که مرز و دین نمی شناسد و هر انسان آزاده ای را آزرده خاطر می کند 18-روضه با زبان اشک مرثیه: کودک شیرخوار تمام خواسته هایش را با گریه بیان می کند,در ماتم علی اصغر(ع) بر کسی گریه می کنیم که زبان حرف زدنش گریه است 19-دلداری دادن به خود مرثیه:شهادت شیرخواره آنقدر برای امام سنگین بود که خودش هم به خودش دلداری داد(هون علی ما نزلت بی انه بعین الله)چقدر آسانست تحمل بلایی که بر من نازل شده است چرا که خداوند می بیند

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی ها