پیش بارگذار اجومال
OIP

زمزمه فاطمیه(تنها طرفدارم)

#فاطمیه #زمزمه بند1⃣ تنها شدم تنها طرفدارم بی همدمم ای همدم …

ادامه مطلب
OIP

زمزمه فاطمیه(دلم خونه)

#فاطمیه #زمزمه بند1⃣ دلم خونه دلم خونه دلم خون پریشونه پریشونه …

ادامه مطلب
OIP

زمزمه فاطمیه(دلخونم)

#فاطمیه #زمزمه بند1⃣ دلخونم و بارونیه چشمای من آخه داره تنها …

ادامه مطلب
OIP

زمزمه فاطمیه(نپوشون ازم روتو)

#فاطمیه #زمزمه بند1⃣ نپوشون ازم روتو من زینبتم مادر برات میخونم …

ادامه مطلب

دسته بندی ها