پیش بارگذار اجومال
1158127_615_compress56

سرود بصیرتی فاطمیه(ولایت مدار)

#فاطمیه #سرود_پایانی بند1⃣ ولایت مداریت ثابت شده به دنیا نذاشتی بمونه …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(روزی ما)

#فاطمیه #شور بند1⃣ روزی ما نوکرا توی دستاته هرجا باشی دست …

ادامه مطلب
1158127_615_compress56

سرود بصیرتی فاطمیه

#فاطمیه #سرود_پایانی بند1⃣ فاطمیه چراغ راه هدایته طنین سرخ شهادته مسیر …

ادامه مطلب
1158127_615_compress56

سرود بصیرتی فاطمیه

#فاطمیه #سرود_پایانی بند1⃣ کربلا را زنده میدارند این شهیدان بهترین الگوی …

ادامه مطلب
1158127_615_compress56

ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا

#بصیرت #تک #شور بند1⃣ ان جائکم فاسق بنبا فتبینو با شبهه …

ادامه مطلب
1158127_615_compress56

بنام علی-بصیرت

#بصیرت  #شور   بند1⃣  این کشور که خورده به نام علی  حرمت …

ادامه مطلب
1158127_615_compress56

ان حزب الله هم الغالبون-بصیرت

#بصیرت#شور#سرود_پایانی بند1⃣ غافل بشی دینتو میدی از دستساکت بمونی میخوری به …

ادامه مطلب

دسته بندی ها