پیش بارگذار اجومال
OIP

زیباترین سربند(فاطمیه)

#فاطمیه #شور بند1️⃣ سایه‌ی مهرت همیشه رو سرمه دعای خیرت یه …

ادامه مطلب
OIP

علت خلقت عالم(فاطمیه)

#فاطمیه #شور بند1⃣ علت خلقت عالم بانی فیض دمادم اسوه ی …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(مشکی می پوشم)

#فاطمیه #شور بند1⃣ بازم مشکی میپوشم فاطمیه رسیده از راهمیسوزه دلم‌ …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(مادر مهربون)

#فاطمیه#زمینه بند1⃣ مادر مهربون السلام یاس قامت کمون السلاممادر صاحب زمون …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(اسمت دوای دردام)

#فاطمیه #شور بند 1⃣ اسمت واسه دردام دوا فاطمه ذکر لبم …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(به هل اتی قسم)

#فاطمیه #شور بند1⃣ منم که جز در خونت دیگه دم از …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(مادرانه)

#فاطمیه #شور بند1⃣ مادر ای کاش قربونت بشم هرشب تا صبح …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(عشق قدیمی)

#فاطمیه #امام_حسن علیه السلام#شور بند1⃣ عشقم از قدیم حسنهشوق بندگیم حسنهروزیمو …

ادامه مطلب
1158127_615_compress56

سرود بصیرتی فاطمیه(ولایت مدار)

#فاطمیه #سرود_پایانی بند1⃣ ولایت مداریت ثابت شده به دنیا نذاشتی بمونه …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(روزی ما)

#فاطمیه #شور بند1⃣ روزی ما نوکرا توی دستاته هرجا باشی دست …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(احترام ویژه)

#فاطمیه #شور بند1⃣ پيش قدم هات پدرت پا ميشه دست روي …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(از وقتی که نگام کردی)

#فاطمیه#شور بند1⃣ از وقتی نگام کردیروشن شد شب تارمبین گریه تو …

ادامه مطلب

دسته بندی ها