پیش بارگذار اجومال
OIP

زیباترین سربند(فاطمیه)

#فاطمیه #شور بند1️⃣ سایه‌ی مهرت همیشه رو سرمه دعای خیرت یه …

ادامه مطلب
OIP

علت خلقت عالم(فاطمیه)

#فاطمیه #شور بند1⃣ علت خلقت عالم بانی فیض دمادم اسوه ی …

ادامه مطلب
OIP

دست کشیدم از آسایش(فاطمیه)

#فاطمیه #شام_غریبان #زمینه بند1⃣ دست کشیدم از آسایش و خواب راحت …

ادامه مطلب
OIP

ای پناه آخرم(فاطمیه)

#فاطمیه #شهادت #زمینه بند1⃣ ای پناه آخرم حرف رفتن و نزن …

ادامه مطلب
OIP

یک رروز سختِ سخت(فاطمیه)

#فاطمیه #هجوم #زمینه بند1⃣ یک روز سخت سخت روزیکه فتنه کارش …

ادامه مطلب
OIP

پای روضه کوچه(فاطمیه)

#فاطمیه #کوچه #زمینه  بند1⃣  پای روضه های کوچه دیگه شدم خون …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(مشکی می پوشم)

#فاطمیه #شور بند1⃣ بازم مشکی میپوشم فاطمیه رسیده از راهمیسوزه دلم‌ …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(مادر مهربون)

#فاطمیه#زمینه بند1⃣ مادر مهربون السلام یاس قامت کمون السلاممادر صاحب زمون …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(نفسم رفت)

#فاطمیه #شام_غریبان#زمینه بند1⃣ تو که رفتی نفسم رفت با تودادم از …

ادامه مطلب
OIP

شور فاطمیه(اسمت دوای دردام)

#فاطمیه #شور بند 1⃣ اسمت واسه دردام دوا فاطمه ذکر لبم …

ادامه مطلب
OIP

واحد سنگین فاطمیه(علی رو دعا کن)

#فاطمیه #شهادت#واحد_سنگین بند1⃣ هزار دفه زمین خوردمتا که به خونه رسیدمدنیا …

ادامه مطلب
OIP

زمینه فاطمیه(آروم جونم)

#فاطمیه #ایام_بستری #زمینه بند1⃣ تب داری انگاری آتیشیآروم آروم داری مثل …

ادامه مطلب

دسته بندی ها