پیش بارگذار اجومال

دوره تربیت مدرس آموزش مداحی

مرکز تخصصی آموزش مداحی انوارالثقلین

دوره تربیت مدرس

دوره مقدماتی تربیت مدرس مرکزتخصصی آموزش مداحی انوارالثقلین
  • عنایت داشته باشید عکس اسکن شده در این قسمت عکسی خواهد بود که در گواهینامه پایان دوره شما درج خواهد شد
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    توجه داشته باشید که بارگذاری فایل ها به جهت مصاحبه غیرحضوری از مداحان عزیز جهت شرکت در دوره می باشد لذا فایل ها باید حتی الامکان مجلسی باشد