پیش بارگذار اجومال

بند1⃣  دلخوشی شاه کربلا علی اکبر یا علی دکبر یوسف دلخواه کربلا علی اکبر یا علی اکبر  روشنی راه کربلا هم قسم ماه کربلا دلخوشی شاه کربلا علی اکبر یا علی اکبر  طینت پیغمبر رحمت پیغمبر رجعت پیغمبر صولت پیغمبر شوکت پیغمبر حضرت پیغمبر  ای شور و احساس نبی ای جلوه ی خاص نبی  جان به قربان تو اشبه الناس نبی   یا علی اکبر مددی  بند2⃣  ماه جوانان کربلا علی اکبر یا علی اکبر  شمس شبستان کربلا علی اکبر یا علی اکبر قاری قرآن کربلا فاتح میدان کربلا لنگر طوفان کربلا علی اکبر یا علی اکبر  ای وقار حیدر ذوالفقار حیدر ای دوباره حیدر  افتخار حیدر برمدار حیدر از تبار حیدر   ای زور و بازوی علی ای خشم ابروی علی جان به قربان تو جلوه ی روی علی  یا علی اکبر مددی  بند3⃣  مهر دل آرای کربلا علی اکبر لیلی لیلای کربلا علی اکبر خوش قدو بالای کربلا نغمه ی زیبای کربلا وارث اقای کربلا علی اکبر یا علی اکبر  دلبر ثارالله اکبر ثارالله حیدر ثارالله  یاور ثارالله باور ثارالله لشگر ثارالله  ای مهر تایید حسین ای روح جاوید حسین جان به قربان تو چشم امید حسین  یا علی اکبر مددی  شعر و سبک: امیر آهمند و احسان نوری