پیش بارگذار اجومال

ثبت نام

قرارگاه فرهنگی تبلیغی انوار الثقلین

به قرارگاه فرهنگی تبلیغی انوار الثقلین خوش آمدید. لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل کنید.
    ١-جهادی • شرکت در اردوهای جهادی به عنوان مداح همراه • انجام ماموریت‌های ستایشگری در نقاط دور دست در شرایط خاص • دلجویی و کمک به محرومان با اصالت نوکری امام حسین علیه السلام در موقعیت های مورد نیاز • شرکت در جریان‌های مواسات • ... ٢-اعزام • اعزام عزیزان مداح بر اساس درخواست های واصله ٣-آموزش • دعا و مناجات خوانی • بصیرت • قرآن • عقاید • تاریخ و مقتل • فنون مداحی • ... ۴-خدمات رفاهی • تفریحی • زیارتی • معیشتی • اجتماعی • مشاوره • مالی و اقتصادی • و... ۵-رسانه و فضای مجازی • انتشار محتوا • رصد فضا مجازی و ذائقه سنجی • ... ۶-روابط عمومی • برقراری ارتباطات موثر با ارگانها و سازمانها • عقد قراردادهای همکاری بین کانون و مجموعه های فرهنگی متناظر • برقراری ارتباط موثر با اعضا و ایجاد و تجمیع نظرسنجی ها و دسته بندی پیشنهادها • اعلام جلسات کارگروه‌ها و پیگیری مصوبات • برگزاری مجمع عمومی فصلی • .... ٧-فرهنگی • نشریه • تولید محتوا • برگزاری مسابقات و کنگره ها • ... ٨-پشتیبانی • جذب حامیان مالی و خیرین • تامین مایحتاج کارگروهها • امور اسکان و نقلیه • ... ٩-هیات و مجمع الذاکرین • انجام امور مربوط به برگزاری مجمع و هیات ١٠-جذب • جذب اعضای جدید در کارگروهها • شناسایی و معرفی استعداد های جدید • ... ١١-بانوان ١٢-نوجوانان • تربیت گروه‌های سرود، تواشیح، دکلمه خوان • تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد در بلند مدت • ارتباط موثر با مجموعه های مرتبط با نوجوانان اعم از آموزش و پرورش، دارالقرآن ها و مساجد • و...
  • اگر توانمندی و مهارت خاصی دارید که در لیست بالا موجو نیست اعلام کنید.