پیش بارگذار اجومال

دوره فارسی

ما 6 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره نواها و نغمه ها

46 درس
پیشرفته

دوره آموزش نواها و نغمه های آیینی با تدریس درخشان …

آنچه یاد خواهید گرفت
دستگاههای آواز ایرانی و نغمات مداحی را به سهولت فرابگیرید

دوره جامع فن بیان

32 درس
3.6 ساعت
پیشرفته

دوره جامع فن بیان: سرفصل ها: -مهارتهای گفتاری: واژه آرایی …

شعر و ادبیات مداحی

20 درس
2.2 ساعت
پیشرفته

دوره شعر و ادبیات مداحی سرفصل ها: -ضرورت آشنایی با …

دوره مرثیه خوانی

20 درس
1.8 ساعت
پیشرفته

دوره مرثیه خوانی سرفصل ها: -شناخت مقاتل معتبر -تولید سیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
در این دوره شیوه استخراج و تولید مرثیه از مقاتل را بطور کامل فرامی گیرید

آموزش دعا خوانی

26 درس
1.3 ساعت
پیشرفته

مدرسین: -استاد حسین آقامیری -استاد مهدی سروری -استاد یاسر رحمانی …

آنچه یاد خواهید گرفت
دعا و مناجات خوانی را فرابگیرید

آموزش مولودی خوانی

14 درس
43.9 دقیقه
متوسط

اموزش توسط استاد محترم جناب اقای نژاد حسین …

آنچه یاد خواهید گرفت
درحال پیشرفت ...