پیش بارگذار اجومال

دوره صداسازی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های صداسازی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره صدا سازی تکمیلی

15 درس
2.7 ساعت
پیشرفته

تدریس توسط آقای یاسر رحمانی …

آنچه یاد خواهید گرفت
این دوره درحال پیشرفت است با تهیه این دوره در این زمان بروزرسانی های بعدی آن را رایگان دریافت کنید.

صداسازی مقدماتی

24 درس
4.3 ساعت
متوسط

دوره صداسازی مقدماتی شامل سرفصل های سولفژ و رزونانس توسط …

لیست علاقه مندی ها 0