پیش بارگذار اجومال

دوره دوره تکمیلی

تمام درس های دوره تکمیلی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

فن بیان تکمیلی

8 درس
2.4 ساعت
پیشرفته

آموزش فنون سخنوری به بهترین شیوه توسط استاد یاسر رحمانی …