پیش بارگذار اجومال
OIP

طرفه بازوبند

محمد علی بقایی برده ای از خانه ام بارفتنت لبخندرا خنده …

ادامه مطلب
OIP

کهکشان را کشان کشان بردند

یاسر رحمانی کهکشان را کشان کشان بردند ( آسمان را به …

ادامه مطلب
OIP

فضه

رضا باقریان از عالم الهوتیان شد با خبر فضه سبقت گرفته …

ادامه مطلب
OIP

پیش نگاه دختر

رضا باقریان مادری پیش نگاه دخترش آتش گرفت ِ دختری از …

ادامه مطلب
OIP

هر لحظه تنها تر

غزاله شریفیان گرچه تنها میشود هر لحظه حیدر بیشتر تیر اما …

ادامه مطلب
OIP

نور حضور

زهرا علیپور نور حضورت آینه ی کردگار شد با توستون عرش …

ادامه مطلب
OIP

روضه غربت

زهرا علیپور هر زمان روضه ای از غربت مادر خواندیم ازغم …

ادامه مطلب
OIP

کاش می شد

سعیده کرمانی کاش میشد که غمی از دل خلقت برود یا …

ادامه مطلب
OIP

تفسیر ان المتقین

یاسر رحمانی معنی آیات قرآن مبینی فاطمه بهترین تفسیر اِن المتقینی …

ادامه مطلب
OIP

گفتم که از فراق نخوانم ولی نشد

سید محمدرضا یعقوبی آل گفتم که از فراق نخوانم ولی نشد …

ادامه مطلب

دسته بندی ها